جدول محاسبه بیمه عمر

نحوه محاسبه بیمه عمر یکی از سوالاتی است که مشتریان همیشه به دنبال پاسخی برای آن هستند. در خرید بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر پاسارگاد میتواند کمک بسیاری برای همه بیمه گذاران باشد، اطلاعات زیر در جدول بیمه عمر پاسارگاد قابل مشاهده است، شما میتوانید حتی قبل از خرید نحوه تشکیل سرمایه گذاری و میزان پوششهای خود را در جدول محاسبه بیمه عمر پاسارگاد مشاهده کنید.
نمونه جدول بیمه عمر پاسارگاد در تصویر زیر قابل مشاهده میباشد که در ادامه به توضیح موارد هر کدام از موارد موجود در جدول میپردازیم.

  • سال بیمه ای

ستون اول جدول بیمه عمر پاسارگاد، نشان دهنده تعداد سالهایی است که شما میتوانید از مزایای بیمه عمر استفاده نمایید، در واقع این ستون نشان دهنده مدت بیمه عمر شما می باشد، این نکته را فراموش نکنید که هرچه مدت زمان قرارداد بیمه بیشتر باشد، سود نامه طبعاً نهایی بیشتری نیز به همراه خواهد داشت، دقت نمایید که تغییرات در مدت زمان بیمه تغییراتی را در محاسبات جدول بیمه عمر در پی خواهد داشت.

  • سن بیمه شده

ستون دوم در جدول بیمه عمر پاسارگاد، سن فرد بیمه شده را در طول مدت بیمه نامه نشان می دهد، مدت بیمه عمر پاسارگاد میتواند از ۸ تا ۸۲ سال باشد، فقط نباید مجموع سن بیمه شده و مدت بیمه نامه بیشتر از ۹۲ سال باشد.

  • مبلغ سپرده

اگر فرد بخواهد میتواند مبلغی را از ابتدای قرارداد به عنوان سرمایه گذاری اولیه در حساب بیمه نامه خود داشته باشد، این ستون نشان دهنده مبلغ اولیه سرمایه گذاری شما بوده که این مبلغ جدا از حق بیمه میباشد.

  • حق بیمه پرداختی سالانه

در این بیمه نامه در واقع حق بیمه پرداختی سالانه سرمایه گذاری بیمه عمر را شکل میدهد، هر چه بیمه شده حق بیمه بیشتر پرداخت کند سود سالانه و سود نهایی بیمه نامه بیشتر خواهد بود.

  • سرمایه های بیمه عمر و پوششهای اضافی

در زیر این ستون شما می توانید میزان پوششهای بیمه نامه عمرتان ازجمله پوشش فوت به هر علت و پوشش فوت در اثر حادثه، میزان پوشش نقص عضو، هزینه پزشکی، ازکارافتادگی و همچنین میزان پوششهای بیماری خاص بیمه نامه عمر پاسارگاد و پوشش آتش سوزی منزل مسکونی که از مزایای ویژه بیمه عمر پاسارگاد است را انتخاب نمایید، هر کدام از پوششها بر اساس میزان حق بیمه پرداخت شما محاسبه می شود، برخی از این پوشش ها اختیاری هستند و شما میتوانید به انتخاب خود هر کدام از پوششها را کم یا اضافه نمایید، سقف پوششها در شرایط بیمه عمر پاسارگاد کاملا مشخص است که در ادامه به این مورد خواهیم پرداخت.

  •  ذخیره ریاضی

ذخیره ریاضی همان اندوخته بیمه نامه عمر پاسارگاد شما در طول مدت بیمه نامه عمر میباشد، میزان ذخیره ریاضی بر اساس حق بیمه پرداختی فرد در هر سال و میزان سود قطعی بیمه عمر پاسارگاد محاسبه میشود، مبلغ نهایی این ستون در واقع اندوخته نهایی بیمه عمر پاسارگاد شما می باشد.

  • ارزش بازخریدی

اگر فرد بیمه شده بخواهد که زودتر از پایان مدت بیمه نامه، از بیمه عمر انصراف دهد، پرداختی که شرکت بیمه پاسارگاد برای وی انجام میدهد، بر اساس این ستون بیمه نامه میباشد.