جناب آقای علیرضا سلامی
کد سازمانی : ۹۰۷۶۴۳

بیش ۹ سال سابقه در صنعت بیمه

مدیریت ۱۱۵ نفر سازمان فروش در سراسر کشور

بیش از ۱۵ سازمان و شرکت طرف قرارداد با مجموعه