موضوع فعالیت بیمه پاسارگاد

۱- بیمه اشخاص شامل :

به منظور ایجاد شرایط مطلوب برای تامین آتیه و پیشگیری از عواقب نامطلوب حوادث ناخواسته و نیل به آرامش خاطر در اشخاص بیمه نامه های زیر ارائه می شود:
بیمه عمر و تامین آتیه : جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به قسمت خرید بیمه عمر پاسارگاد مراجعه شود.
بیمه عمر و حوادث گروهی : برای کلیه پرسنل سازمانهای دولتی، شرکت ها، موسسات تجاری، واحد های صنعتی یا کارگاه های تولیدی
بیمه عمر زمانی مانده بدهکار : برای کلیه موسسات اعتباری، بانکها، صندوق های قرض الحسنه و افراد حقیقی.
بیمه تکمیل درمان گروهی : برای پرسنل و افراد تحت تکفل کلیه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی.
بیمه انفرادی : شامل بیمه عمر به شرط فوت و حیات و حوادث
بیمه مسافرین خارج از کشور

۲- بیمه اموال شامل :

بیمه آتش سوزی : برای واحد های صنعتی، تجاری، اداری، انبارها و سردخانه، مجتمع های مسکونی، منازل مسکونی با در نظر گرفتن ارزش ساختمان ها و تاسیسات و اموال موجود در آنها.
بیمه باربری : برای کلیه کالاهای وارداتی، صادراتی، و حمل داخلی محمولات
بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی : شامل بدنه، ثالث با تعهدات متفاوت و حوادث سرنشینان آن
.
بیمه مهندسی : نظیر پوشش های لازم برای پروژه ها و تاسیسات در دست اجرای عمرانی و تاسیسات صنعتی و تمام خطر و شکست ماشین آلات و
بیمه ریسک های متنوع

۳- بیمه مسئولیت شامل :

  • بیمه مسئولیت پزشکان و پیرا پزشکان.
  • بیمه مسئولیت حرفه ای کارفرما در مقابل کارکنان و پروژه های ساختمانی، راه سازی، سد سازی، پل سازی و نظایر آن.
  • بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران برای واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی.
  • بیمه مسئولیت حرفه ای برای نگهداری آسانسور.
  • بیمه مسئولیت ناشی از وقوع حریق و انفجار و یا ترکیدگی لوله آب و سرایت آن به همسایگان.
  • بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی.
  • بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان غریق استخر.