میزان درآمد نمایندگی بیمه

یکی از اهداف اصلی و اساسی برای انتخاب شغل مناسب میزان درآمد، حقوق و مزایای آن شغل است. شرکت بیمه پاسارگاد با فراهم آوردن بستری مناسب جهت اخذ نمایندگی و آموزش های حرفه ای و مستمر و همچنین در اختیار قرار دادن امکانات و ابزار های مناسب کوشیده است میزان درآمد نمایندگان خود را به میزان مناسب و قابل قبولی بالا ببرد.
نمایندگی بیمه از جمله مشاغلی است که میزان فعالیت، علاقه و پشتکار عامل اصلی ایجاد درآمد بوده و میتوان با کار بیشتر، مطالعه بیشتر و یادگیری اصول حرفه ای درآمد بالاتری را تجربه کرد.
همچنین سقف درآمدی در این شغل وجود ندارد و نمایندگان میتوانند با هدف گذاری بلند مدت، اصولی و مبتنی و توانایی های فردی و اجتماعی خود همواره در حال افزایش میزان درآمد خود باشند.
هرچند که اعلام هر مبلغی به عنوان حقوق ماهانه یا درآمد ثابت، میتواند غیر واقعی باشد اما در شغل نمایندگی بیمه های زندگی عمر و تامین آتیه، درآمدی قابل قبول، بلند مدت و افزایشی وجود دارد که برای هر نماینده قابل پیش بینی و محاسبه است.
در ذیل این مطلب جدولی برای پیش بینی درآمد نمایندگی بیمه زندگی عمر و تامین آتیه قرار گرفته است. این جدول بر مبنای پیش فرض حداقلی نمایندگان تازه کار فعال یعنی فروش ۱۰ عدد بیمه نامه عمر و تامین آتیه ماهانه ۱۰۰ هزار تومانی بدون عدم وصول تنظیم شده است.
بدیهی است که درآمد نهایی هر شخص با توجه به میزان فروش، مبلغ حق بیمه، میزان عدم وصول و موارد دیگر مشخص میشود که در دوره های آموزش تخصصی نمایندگی بیمه پاسارگاد بصورت کامل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. ارائه این جدول صرفا بمنظور ایجاد راهکاری ذهنی برای پیش بینی درآمد است.
مدت فعالیت میزان درآمد ماهانه
ماه اول ۲۱۰.۰۰۰ تومان
ماه دوم ۴۲۰.۰۰۰ تومان
ماه سوم ۶۳۰.۰۰۰ تومان
ماه دوازدهم ۲.۵۲۰.۰۰۰ تومان
ماه بیست و چهارم ۳.۷۸۰.۰۰۰ تومان

مقایسه درآمد نماینده بیمه پاسارگاد و درآمد بازاریاب بیمه

درآمد نماینده بیمه پاسارگاد یا درآمد نمایندگی بیمه پاسارگاد، یک درآمد بلند مدت، افزایشی، نامحدود و رسوبی است. درآمد نماینده بیمه درصد مشخصی از فروش است که مطابق آئین نامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و مستقیما به حساب بانکی صاحب امتیاز نمایندگی بیمه پاسارگاد (شخص نماینده) واریز میشود. برعکس درآمد بازاریاب بیمه که بعنوان پورسانت و حقوق بازاریاب بیمه مطرح میشود و درصدی توافقی است که تنها یک بار و توسط نمایندگی بیمه (شخصی) پرداخت میگردد. لازم به ذکر است اغلب شرکت های بیمه فعال در ایران، به دنبال جذب بازاریاب بیمه و نه اعطای نمایندگی بیمه هستند