گروه مالی پاسارگاد

بانک پاسارگاد
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد ( فناپ)
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
شرکت خدمات مالی بانک پاسارگاد
شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
شرکت لیزینگ پاسارگاد
شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد
شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد
شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
شرکت مادر تخصصی(هلدینگ)توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
شرکت ساختمان شهرسازی هشتم
شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد
شرکت مبنای خاورمیانه
شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
بیمه اتکایی ایرانیان
شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد
دانشگاه خاتم
شرکت نسیم سلامت پاسارگاد